Bouw eerste CLT-woning in Maassluis in volle gang

28 juli is het alweer zover. Dan is het Earth Overshoot Day (EOD). Deze dag markeert de datum waarop wij als mensen wereldwijd alle natuurlijke hulpbronnen hebben opgebruikt die in één jaar kunnen worden vernieuwd. In Nederland was dit op 12 april al het geval. De afgelopen vijftig jaar valt EOD steeds vroeger in het jaar, van 25 december in 1971 naar 28 juli in 2022. Nu gebruiken we in zeven maanden, wat er in één jaar aan hernieuwbare hulpbronnen geproduceerd kan worden! Daarmee putten we deze natuurlijke hulpbronnen op hoog tempo uit. De gebouwde omgeving levert een grote bijdrage aan deze negatieve ontwikkeling. Zij gebruikt 44% van de gewonnen materialen en produceert gelijktijdig 39% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Daarmee heeft de bouwsector een grote verantwoordelijkheid in het keren van deze negatieve ontwikkeling.

Bio-based bouwen lijkt één van de middelen om de negatieve impact van de bebouwde omgeving te keren. Bio-based bouwen is bouwen met materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur. Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw die gedurende de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien. Daarmee raakt deze voorraad nooit uitgeput, in tegenstelling tot de huidige materialen.

Bouwen met hout

Bouwen met hout is één van de mogelijkheden van bio-based bouwen. Hout is een hernieuwbare bron en kan ter vervanging dienen voor traditionele materialen met een hoge CO2-voetdruk, zoals beton of staal. Hout slaat CO2 op, hiermee kunnen gebouwen als CO2-opslag fungeren, bovendien slaan de bomen die ter vervanging terug geplant worden ook CO2 op. Op deze manier levert bouwen in hout dubbel voordeel op. Door te bouwen met hout wordt er minder CO2 uitgestoten tijdens de fabricage en montage. Het gebruik van 1 ton hout in plaats van 1 ton staal of beton, bespaart maar liefst 1.5 ton CO2. Ter illustratie: elke ton CO2-uitstoot doet 3 kubieke meter poolijs smelten …

Villa 048 is voor JURY! het eerste gerealiseerde project dat zich richt op bio-based bouwen. De constructie van de woning bestaat uit kruis gelamineerd hout (CLT), een hernieuwbare grondstof. Daarbij is het het eerste CLT- project in Maassluis en heeft het een voorbeeldfunctie voor andere ontwikkelingen om de stap te maken naar bio-based bouwen.

 

CLT-casco

De bouw is op dit moment in volle gang. Doordat het volledige casco geprefabriceerd werd in de fabriek is er slechts een korte bouwtijd op de bouwplaats benodigd. In slechts drie dagen verrees het volledige CLT-casco.

Vanaf het begin af aan is het doel geweest voor de opdrachtgever om te bouwen met CLT. Met deze duurzaamheidsambities willen zij onder meer de kinderen bewust maken van de eigen bijdrage aan een betere wereld. De hogere kosten van bouwen met CLT wordt vaak als nadeel gezien, daarom is het vasthouden aan dit bouwsysteem en de onderliggende duurzaamheidsambities te prijzen. De korte bouwtijd en de lichte constructie en daarmee een lichtere fundering dragen bovendien een steentje bij aan het drukken van de kosten.

Gezond binnenklimaat

Tegelijkertijd zorgt het CLT voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in de woning dat er ook nog eens goed uitziet. Een groot deel van de duurzame constructie wordt in het zicht gelaten. Een goede balans vinden tussen het CLT in het zicht houden en het creëren van een woning die aanvoelt als een hoogwaardige leefomgeving is één van de belangrijkste zoektochten geweest. Om deze zoektocht tot een succesvol einde te brengen heeft JURY! ook het interieur voor deze woning mogen ontwerpen.