JURY! ontwerpt moderne villa in het Westland

Op een schitterend en bijzonder kavel van circa 6000 m² met daarop enkele bunkers te ’s Gravenzande in het Westland, is stedenbouwkundig- en architectenbureau JURY! opdracht gegund om een moderne villa te ontwerpen. In deze vorm van particulier opdrachtgeverschap zullen opdrachtgever en architect nauw samenwerken om zo tot een maatpak te komen. Het betrekken van de opdrachtgever in het ontwerpproces leidt vaak tot duurzame ontwerpkeuzes waardoor de woning naast energetisch duurzaam, ook sociaal duurzaam wordt.

Het bijzondere kavel vormt de aanleiding van het ontwerpconcept; gebouw en landschap gaan een relatie met elkaar aan. Modern landelijk wonen biedt de bewoner lucht, licht en ruimte waarbij grenzen tussen binnen en buiten vervagen en waarbij open ruimten door elementen georganiseerd worden en naadloos in elkaar overlopen. Het contrast dat gevormd wordt tussen enerzijds de moderne villa met gecultiveerde buitenruimte en anderzijds de natuur de ruimte laten op de kavel, vormt een spanningsveld en daarmee een schitterende aanleiding in de ontwerpopgave voor de architect.

De ontwerpopgave wordt eveneens gedefinieerd door het vraagstuk privacy: transparantie versus geborgenheid; twee aspecten die ogenschijnlijk niet altijd hand in hand gaan. De architect is gevraagd om met de moderne villa geborgenheid voor de bewoners te bieden, maar tegelijkertijd de grenzen tussen binnen en buiten op te heffen. De wens is om een zo groot mogelijke mate van transparantie na te streven zodat zowel fysiek als visueel sterke relaties ontstaan tussen villa en landschap, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy voor de bewoners; een spannende architectonische puzzel!