Over JURY!

JURY! is een kreet waarmee architect en stedenbouwkundige Rob Reintjes en de zijnen elkaar steevast attenderen op zaken die om wat voor reden ook lof bij hen oogsten. Met zijn eigen bureau wil hij projecten ontwerpen die in diverse opzichten ook prijzenswaardig zijn. De naam lag daarom bij voorbaat vast.

De visie van JURY!

visie

Als jong bureau voor architectuur en stedenbouw zet JURY! zich in voor sociaal- en economisch vitale gebouwen en omgevingen, die bovendien stimuleren en comfort bieden. Het heeft daarbij respect voor historie en traditie, maar heeft de blik altijd vooruit gericht en maakt vanzelfsprekend ook gebruik van alle voorhanden moderne materialen en technieken. Een passende aansluiting op de gegeven context zorgt voor een sterke verankering en verleent de projecten langdurig bestaansrecht. Duurzaamheid en efficiëntie in termen van bouwtechniek, energieverbruik, onderhoud en gebruiksflexibiliteit zijn eveneens belangrijke aandachtspunten.

JURY! kenmerkt zich door een persoonlijke benadering waarin het in direct contact met de opdrachtgever een diepgaande zoektocht onderneemt naar diens diverse, soms tegenstrijdige wensen en drijfveren. Vooreerst helpt het bureau deze te definiëren en prioriteren. Aansluitend ontwerpt het verschillende oplossingsmogelijkheden passend bij het beschikbare budget. In nauwe samenspraak komt het vervolgens tot een optimale keuzecombinatie. Zowel ruimtelijk, technisch als in afwerking is het eindresultaat zo iedere meter toegesneden op de gebruiks- en belevingswaarden van de klant.

Ook procedureel biedt JURY! intensieve begeleiding. Het maakt het verloop en de kostenopbouw van het ontwerp- en uitvoeringstraject inzichtelijk, betrekt al in een vroeg stadium de andere benodigde ontwerpers als de constructeur en installatieadviseur en coördineert zowel technisch als esthetisch de inbreng van de verschillende disciplines. Voor een optimaal eindresultaat blijft het bureau ook tijdens de uitvoering liefst steeds nauw betrokken. Het streven is immers iedere keer weer de verwachtingen te overtreffen: JURY!

Team JURY!

Wij zijn JURY! Een team van 5 talentvolle ontwerpers en architecten. Samen delen we naast onze werkplek onze passie voor architectuur en ruimtelijke vraagstukken. Altijd op zoek naar het beste antwoord, maar niet voordat we de echte vraag achterhaald hebben.

De Juryleden

Rob @ JURY!

Rob Reintjes (Maassluis, 1985)

Architect, Stedenbouwkundige, oprichter . email

Rob behaalde in 2011 masters in zowel architectuur als stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft. Voor verschillende ondernemingen in de retail ontwierp hij toen al routing- en interieurconcepten; Rob is zo op ieder schaalniveau thuis. Na zijn diplomering maakte hij een vliegende start bij architectenbureau cepezed en werkte hij nadien nog bij verschillende andere gerenommeerde bureaus. Nu leidt Rob het stedenbouwkundig- en architectenbureau JURY! dat hij in 2016 oprichtte en is verantwoordelijk voor alle projecten van het bureau.

Maarten @ JURY!

Maarten Schaap (IJsselstein, 1985)

Ontwerper . email

Maarten is de eerste medewerker van JURY! en de rots in de branding van het bureau. Hij kent Rob en John van zijn studietijd aan de TU Delft waar hij ook Bouwkunde studeerde. Naast ervaring bij het Nederlandse KCAP heeft hij bij een architectenbureau in San Francisco gewerkt. Daarmee brengt hij een stukje cultuur, gedachtegoed en rock ‘n roll uit de States mee naar JURY!

John @ JURY!

John Steenbergen (Dordrecht, 1983)

Architect . email

Team JURY! is een hechte familie, maar John en Rob zijn dat als neven ook daadwerkelijk. Daarnaast hebben ze ook samen gestudeerd aan TU Delft. Na zijn studie heeft John een aantal jaar in de IT gewerkt voor een grote verzekeraar, maar zijn affiniteit met architectuur is hij nooit kwijtgeraakt. Een wereldreis leidde tot nieuwe inzichten en de groei van JURY! tot nieuwe kansen. John heeft een grote interesse in duurzaamheid. Dit komt tot uiting in zijn verdieping in de materie en in de manier waarop John in het leven staat en hiermee om gaat in zijn dagelijkse handelen.

Claudia @ JURY!

Claudia Cananzi (AltaMura, 1995)

Architect . email

Claudia is een creatief, temperamentvol en getalenteerd architect met een sterk gevoel voor verhouding en design. Ze is geschoold aan de Politecnico de Bari, in het zuiden van Italie. Haar grote passie is de historie van architectuur en hoe dit een bijdrage kan leveren aan de architectuur van nu, zowel op de grootstedelijke schaal als tot aan de schaal van het interieur. Een passie die perfect aansluit bij de visie van JURY!. Een mooie bonus is dat dankzij Claudia de koffiestandaard eveneens torenhoog is.

Frank van Vliet @ JURY!

Frank van Vliet (Henkdrik-Ido-Ambacht, 1995)

Junior architect . email

Frank is een onbevangen, jonge, maar vooral rijzende ster die onlangs is afgestudeerd aan de TU Delft. Tijdens zijn studie versterkte hij ons team al een dag in de week, maar nu vertoont hij dagelijks zijn kunsten als junior architect. Hij bekijkt de wereld in zijn vrije tijd graag door de lens van zijn camera. Zijn houding, behulpzaamheid, bereidheid en de manier waarop hij met ons vak bezig is geeft een welkome dynamiek in het team!


Persoonlijke benadering

JURY! kenmerkt zich door een persoonlijke benadering waarin het in direct contact met de opdrachtgever een diepgaande zoektocht onderneemt naar diens diverse, soms tegenstrijdige wensen en drijfveren.

Ambitieuze doorzetters

De lat ligt bij ons altijd hoog. Wij streven naar perfectie in het ontwerp en een gebouw dat past bij de wensen van onze opdrachtgever en toekomstige bewoners.