Een persoonlijke introductie II. TEAM JURY!

Een jaar geleden verwelkomde ik de eerste werknemer bij stedenbouwkundig- en architectenbureau JURY! Nu, een jaar later, bestaat team JURY! uit maar liefst vijf knappe koppen waar ik ontzettend trots op ben. Daarom wil ik bij dezen graag van de gelegenheid gebruik maken om een waardige introductie te gunnen aan team JURY! Samen hebben wij afgelopen jaar heel wat nachtjes en weekenden op kantoor doorgebracht. Soms door verkeerde planning mijner zijde, maar meestal vanuit een, tegen het neurotische aan, drang naar perfectie. Wanneer wij vervolgens na een presentatie de waardering van onze opdrachtgevers mogen ontvangen, dan zijn het die ‘intieme nachtjes’ op kantoor waard geweest en voelen wij allen de voldoening; in voor- en tegenspoed! Met elkaar hebben wij 2018 tot een succesvol jaar gemaakt voor het bureau en een stevig fundament gelegd voor 2019. In de afgelopen december maand werk je aan de laatste deadlines van het jaar, halen we nog een opdracht binnen en kijken wij tijdens het einde jaar diner met elkaar terug op wat we het afgelopen jaar bereikt hebben. Ik constateer dat team JURY! ‘on fire’ is en dat deze (nu nog alleen) mannen branden van ambitie!

Ambities en overtuiging

Vroeger zei ik altijd dat ik drie kantoren wereldwijd ambieer; één in New York, één in Tokyo en één in Maassluis. Wanneer je 20 lentes jong bent, roep je zoiets vooral uit een soort stoerdoenerij en vanuit een statusmotivatie. Nu ik iets ouder, en hopelijk wijzer, ben blijkt dat de echte motivatie schuilt in het feit dat ik met mijn bureau ambieer om door middel van onze plannen en ideeën een positieve bijdrage te leveren aan onze leefomgeving. En dan voornamelijk door gebouwen en omgevingen te ontwerpen waar veel mensen gebruik van maken: openbare gebouwen als musea, stadions, vliegvelden etc; utiliteitsbouw; kantoren, laboratoria enz. en hoge torens. Bij dergelijke gebouwen zijn vele betrokkenen en gebruikers, vaak met tegenstrijdige belangen. De ontwerpopgave is complexer, en hoe complexer die puzzel is, des te groter de voldoening om bij te dragen aan de oplossing. Om zulke projecten aan te kunnen is er naast kundigheid ook capaciteit nodig. Met het vormen van Team JURY! is een nieuwe belangrijke stap richting onze stip aan de horizon gezet. De ambitie is om door positief bij te dragen aan onze bebouwde leefwereld en uit te blinken in oplossingen voor complexe opgaven de wereld te veroveren. Met elkaar de wereld veroveren is niet alleen kansrijker, maar vooral ook veel leuker!

Het teambelang

Een kenmerk van een jong en fris architectenbureau is dat het DNA van het bureau nog niet vastligt. De visie van het bureau, de handtekening, de ontwerpbenadering en -processen, de operationele kant, de communicatie met de opdrachtgevers etc. zijn allemaal nog onderhevig aan optimalisatie. Dit zijn factoren die de karakteristiek van een bureau vormen; het DNA. Hierin zie ik een grote rol weggelegd voor mijn teammaatjes. De mannen die onderdeel van het team zijn geworden, delen hun achtergrond met de opleiding bouwkunde aan de TU Delft en de passie voor het vak. Echter hebben zij elk een totaal andere route begaan in het leven tot nu toe. Steven Covey zei al eens: ‘wanneer twee mensen dezelfde mening hebben, is er één overbodig.’ In dat licht bezien, zie ik het als een grote meerwaarde dat er per individu verschillen zijn in benadering van, kijk op en mening over ons vak. Het versterkt de kundigheid van het team en draagt bij aan het vormen van het DNA van JURY!

Team JURY!

Maarten Schaap kwam mij een jaar geleden als eerste bijstaan. Maarten en ik zijn oud-studiegenoten en kennen elkaar al jaren. Hierdoor weten wij wat wij aan elkaar hebben. Het feit dat ik Maarten vertrouw,  heeft mij geholpen om de stap te nemen een team te gaan vormen. Hij kwam binnen in een ‘bedrijf’ dat nog van de grond af aan opgebouwd moest worden. Samen hebben wij vaak tot in de late uurtjes en vele weekenden op kantoor doorgebracht. Door het geduld en betrokkenheid van Maarten, heeft JURY! een stap kunnen maken. Daarnaast was het ook een bevestiging dat samenwerken, delen in de tegenslagen en in de voldoening door behaalde prestaties velen malen leuker is. Maarten heeft onder meer twee jaar bij een architectenbureau in San Francisco gewerkt en brengt een stukje cultuur, gedachtegoed en rock ‘n roll uit de States mee naar JURY!

Frank van Vliet is de Benjamin bij JURY! en tevens de leergierige, onbevangen, jonge hond die ons verbindt met nieuwe ontwikkelingen in het vak. Frank studeert momenteel nog aan de TU Delft en blijft zich na zijn stage bij ons verder ontwikkelen. Hij bekijkt de wereld in zijn vrije tijd graag door de lens van zijn camera. Zijn houding en de manier waarop hij met ons vak bezig is geeft een welkome dynamiek in het team!

Eli Dorsman is een jonge en zeer getalenteerd architect ontwerper en is de laatste aanwinst voor JURY! Na zijn studie heeft hij ervaring opgedaan bij een Rotterdams architectenbureau. Eli heeft veel interesse in mens en cultuur en volgt dan ook, naast zijn werkzaamheden voor JURY!, een studie Filosofie aan de Erasmus Universiteit als aanvulling op zijn succesvol afgeronde studie Bouwkunde. Hiermee gaat hij illustere sleutelfiguren uit de architectuur achterna. Zijn benadering van en opvatting over ons vak is daarmee verfrissend en net weer anders. Eli draagt op deze wijze eveneens zijn steentje  bij aan het vormen van het JURY! DNA!

John Steenbergen is naast mijn oud-studiemaatje ook mijn neef. Al van kinds af aan tekenden wij hele steden in 3D en maakten wij droomhuizen van Lego tijdens onze vele logeerpartijen. John is voor mij altijd mijn grote neef waar ik tegenop keek geweest. Zo wilde ik altijd net zo goed kunnen tekenen als hij. Na onze studietijd in Delft, waar Maarten ook deel van uit maakte, is John de ICT wereld ingegaan waarin hij uitgegroeid is tot een topprofessional. Vanuit deze branche heeft hij veel waardevolle innovaties op operationeel gebied bij JURY! geïmplementeerd. Zo heeft hij onder meer de scrum-wall geïntroduceerd. Dit past bij de invulling van een jong en fris architectenbureau zoals wij dat zien.

Zijn reizen over de wereld hebben hem nieuwe inzichten gegeven. Dit leidde niet alleen tot de groei van JURY! en nieuwe kansen, maar tevens tot verdere ontwikkeling in zijn vergaande interesse in duurzaamheid. Dit komt tot uiting in zijn verdieping in de materie en in de manier waarop John in het leven staat en hiermee om gaat in zijn dagelijkse handelen. Tezamen met de anderen is ook hij een vedette in team JURY!

In het komende jaar heb ik mij als doel gesteld om onze organisatie verder te professionaliseren en het DNA verder te gaan vormen. Er staan een aantal mooie projecten voor oplevering gepland en we hebben tevens al een fantastische opdrachtenportefeuille waarmee wij ons van onze beste kant mogen laten zien.

Rob Reintjes

Naar TEAM JURY!