Bedrijfsgebouw Duik- & Bergingsbedrijf W. Smit B.V.

Client
W. Smit B.V.
Year
2023
Program
Office, Industrial
Status
In Development
Scale
1900 m²
City
Rotterdam

Bedrijfsgebouw W. Smit B.V. – Europoort Rotterdam


Bedrijfsgebouw Duik- & Bergingsbedrijf W. Smit B.V.

Op de Landtong in de Rotterdamse haven ontwerpt JURY! een nieuw bedrijfsgebouw voor W. SMIT B.V. Het te ontwikkelen pand bevindt zich aan de Scheurhaven, de plek waar Duik- & Bergingsbedrijf W. SMIT B.V. reeds een deel van de kade in gebruik heeft voor haar materieel.

Het gebied rondom de Scheurhaven kenmerkt zich door veel groen en een directe verbinding met het water. Daarmee is de locatie niet geschikt voor de in de Rotterdamse haven gangbare, functionele architectuur van de schuurtypologie. Aan de Scheurhaven vormt maritieme architectuur het uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen.

Maritieme architectuur

In eerste instantie lijkt maritieme architectuur voorbehouden voor bijvoorbeeld roeiverenigingen, zeilverenigingen en jachthavens. Typologieën die niet direct overeen lijken te komen met een bedrijfsgebouw. JURY! heeft een aantal karakteristieke kenmerken gefilterd uit deze maritieme architectuur typologie welke het uitgangspunt vormen voor het ontwerp van het bedrijfsgebouw.

Maritieme architectuur is zwevend, gericht op het water, transparant en heeft een krachtige en herkenbare vorm.

PROGRAMMA

Het gebouw biedt ruimte aan een divers programma. Het wordt niet alleen het nieuwe kantoor voor Duik- & Bergingsbedrijf W. SMIT B.V, het is ook een plek voor synergie voor haar partners. Dit betekent dat het gebouw naast de benodigde kantoren, de overlegruimtes en het bedrijfsrestaurant ook ruimte moet bieden aan een workshopruimte waar kennissessies plaats kunnen vinden. Hier kan de uitwisseling van kennis met branchegenoten en interne opleiding plaatsvinden.

Daarnaast moet het gebouw een faciliterende rol gaan vervullen voor de Maasvlakte, de plek waar veel van de werkzaamheden voor W. SMIT B.V. plaatsvinden. De nieuwe locatie aan de Scheurhaven heeft tot gevolg dat materieel veel dichter bij het werkterrein, de Maasvlakte, ligt. Dit verkort de reistijden, reduceert het aantal transportbewegingen (en daarmee de CO2-uitstoot) en vergroot de efficiëntie van de bedrijfsprocessen. Daarnaast biedt het ook een kans voor verhuur van (opslag)ruimte aan derden, denk bijvoorbeeld aan veiligheidsdiensten. Door zich te vestigen aan de Scheurhaven kunnen zij veel sneller ter plaatse zijn wanneer zij de Maasvlakte bedienen en wordt veiligheid gewaarborgd.

GERICHT OP HET WATER | TRANSPARANT

Het gebouw richt zich op het water. Op deze manier wordt het onderdeel van het landschap; het gaat een directe relatie aan met de Landtong en de Scheurhaven. Daarnaast vormt de transparante gevel het gezicht van W. SMIT naar het water; naar de schepen die vanaf de Noordzee of de Rotterdamse haven via het Calandkanaal langsvaren. Bovendien zorgt glas van vloer tot vloer voor een maximale daglichttoetreding waarmee het comfort verhoogd en het gebruik van kunstlicht gereduceerd wordt. Daarmee draagt het bij aan het duurzame klimaatconcept voor het bedrijfsgebouw.

KRACHTIGE VORM | ZWEVEND

De vorm van het gebouw verwijst naar de water- en haven gerelateerde activiteiten van het bedrijf. Het dak zet de golfbeweging van het water voort en trekt daarmee het water het land op. Zo valt het dak als een deken over het gebouw. Dit krachtige, maar eenvoudige gebaar verbindt de verschillende bouwdelen tot één krachtige vorm.

INPASSING IN OMGEVING

De Landtong biedt een stukje pure natuur in een gebied omringd door havens en industrie. De natuur is divers met zwermen trekvogels, oerkoeien en wilde paarden. Bij het droogvallen van de slibplaten liggen er vaak zeehonden uit te rusten. De Scheurhaven ligt op de grens met de Landtong. Daarom is het van groot belang dat het gebouw een goede inpassing in haar omgeving kent. Het dakenlandschap is een belangrijk middel dat is ingezet om het gebouw in te passen in het gebied. Daarmee is de functie van het dak meervoudig; het schept de contour van de herkenbare vorm én het wordt ingezet als uitbreiding van het reeds aanwezige groen.

Vegetatiedaken verminderen de hoeveelheid verhard oppervlak en dragen zo bij aan de biodiversiteit. Daarnaast voorkomen ze piekwaterbelastingen en beperken ze de opwarming van het gebouw. Het dak wordt ook gebruikt voor het opwekken van eigen elektriciteit door middel van PV-panelen. Deze PV-panelen dragen bij aan het vergroten van de diversiteit aan plantensoorten op het dak. Daarmee vergroten zij ook het aantal diersoorten dat gebruik maakt van het dak. Als voorbeeld, de panelen creëren schaduwplekken waar na regen vocht achterblijft. Zo ontstaan er droge en natte plekken op het dak die een grotere variatie van planten tot gevolg heeft. Dit zorgt voor het aantrekken van een breder scala aan vlinders, bijen, kevers en andere diersoorten. Op deze manier voegt het gebouw zich in het bestaande, diverse landschap van de landtong, waar natuur voorop staat.

Participatieavond en omgevingswet

Met het oog op de nieuwe Omgevingswet heeft de opdrachtgever samen met het Havenbedrijf Rotterdam kortgeleden een participatieavond in Rozenburg georganiseerd. Hier heeft JURY! een presentatie gegeven waarbij belanghebbende geïnformeerd zijn over de plannen. Tijdens de avond zijn zij tevens gevraagd naar input en ideeën. Deze worden momenteel verwerkt in de plannen. JURY! is verantwoordelijk voor het ontwerp en betrokken vanaf initiatief tot en met oplevering.


Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Share