Exclusive Housing


Ensemble Het Broednest

Client
Private
Year
2022
Program
Housing
Status
In Development
Scale
339 m²
City
Rotterdam

het broednest

 


enseble het broednest – Bergse Linker Rottekade

Aan de Rotterdamse zijde van de Rotte ontwerpt JURY! een bijzondere villa op een perceel gelegen tussen de Rotte en de boezemsloot.

Het ontwerp

Op het perceel stond een oude vervallen boerderij. Het boerenerf is niet langer in gebruik, toch is het typerend voor het soort bebouwing dat langs de Rotte gevonden wordt. De bebouwing wordt gekenmerkt door zijn kleinschaligheid, door de opbouw uit meerdere volumes. Om zich in dit bestaande landschap te voegen is de villa ontworpen als een ensemble van meerdere bouwdelen. Het (voormalige)boerenerf vormt op deze wijze één van de uitgangspunten voor het ontwerp van de villa, zij het in een modern jasje.

Het ensemble deelt een groot aantal kenmerken, toch is er ook een duidelijke hiërarchie zichtbaar tussen de verschillende bouwdelen. Het hoofdgebouw is niet alleen groter, het heeft ook een rijkere materialisering en detaillering. De bouwdelen zijn allen ontworpen als een uniform volume met een doorlopende schil, waar gevelafwerking en dakafwerking in elkaar overlopen. Het hoofdgebouw heeft daarbij nog een extra laag onder deze schil waarin de gevelopeningen geplaatst zijn. Door deze gestucte gevel onderscheidt het hoofdvolume zich van de rest van het ensemble en vormt zij het gezicht van het ontwerp.

Alle bouwdelen zijn voorzien van grote openingen in de massa die overhoeks doorlopen, welke worden ingevuld door een combinatie van houten gevelafwerking en glas. Daarbij zijn in alle bouwdelen de kozijnen van geanodiseerd aluminium, dat gedurende de dag mee kleurt met de zon. Ook programmatisch zijn de kleinere volumes ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Ze bieden ruimte aan ondersteunende functies zoals de opslag of fitnessruimte.

het erf

Het voormalige boerenerf vormt ook het vertrekpunt voor de indeling van de kavel. Van oudsher is er een interessante tweedeling zichtbaar op het erf van een boerderij. Het erf bestaat uit twee delen, een voor- en achtererf ofwel de nette zijde versus de rommelige werkzijde, de publieke zijde en de zijde van de boer. Deze verdeling van het erf is in een modern jasje gestoken. In het ontwerp is de entree gesitueerd aan het voorerf de formele, nette zijde. De achterzijde van het terrein fungeert als achtererf. Deze plek is bedoeld voor het gezin en biedt daarom privacy en ruimte voor spelende kinderen.

Naast het moderne voor- en achtererf is er meer gelaagdheid in het ontwerp van het erf gebracht. De samenstelling van het ensemble creëert aan de zijde van de boezemsloot een intieme patio tussen de verschillende bouwdelen in. Naast dat deze plek een beschutte buitenruimte biedt, fungeert het ook als zichtpunt vanuit verschillende delen van de woning.

Tenslotte wordt een groot gedeelte van het erf ingericht als natuurlijke tuin. Dit voormalige agrarische land biedt ruimte aan grasland, een boomgaard met vruchtenbomen en -struiken en een bloemenweide. Op deze wijze blijft het natuurlijke karakter behouden en tegelijkertijd creëert het een groene, gezonde leefomgeving.

leeflaag

Over de gehele kavel wordt een leeflaag van 1 meter aangebracht. De functie van de leeflaag is tweeledig. Allereerst is de grond van de kavel aan het verzakken, daardoor dreigt er moerasvorming te ontstaan op het huidige maaiveld. Door het aanbrengen van de leeflaag wordt de moerasvorming voorkomen. Een bijkomend voordeel is dat de leeflaag van 1 meter bijdraagt aan het verstevigen van de dijk aan de Rotte.

JURY! is verantwoordelijk voor het gehele ontwerpproces en esthetische directievoering tijdens de uitvoering van het ontwerp. Inmiddels is de omgevingsvergunning ingediend en zijn de voorbereidingen voor het technisch ontwerp gestart.

Wilt u meer weten over deze woning of over wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk onze Exclusive Housing pagina of neem contact met ons op! We vertellen u graag meer onder het genot van een kopje koffie en/of een drankje!

Alles over JURY! Exclusive Housing


Pinterest
fb-share-icon
LinkedIn
Share